top of page

Therapie

Tijdens de eerste consultatie staan we stil bij jouw hulpvragen en verwachtingen.
De therapeut geeft uitleg over de werkwijze en het kader van de gekozen therapie.
Uiteraard vallen deze gesprekken onder het beroepsgeheim.
Na de eerste afspraak kan er vrijblijvend een volgende afspraak gemaakt worden.

 

De problemen die je brengen tot therapie zullen we samen bekijken vanuit het grotere geheel.
Wat is de verbinding met belangrijke anderen (partner, familie, vrienden, ...)?
Soms is het mogelijk om in de loop van de therapie deze mee uit te nodigen.

 

Heel belangrijk is om stil te staan bij de therapeutische relatie tussen jou en de therapeut. 
Heel dikwijls is het zo dat de patronen die zich in de dagelijkse relaties voordoen,
ook tot uiting zullen komen tijdens de therapie.
Dit biedt mogelijkheden om ze in een veilige omgeving te herbekijken en opnieuw te definiëren.

 

Een aantal hulpmiddelen kunnen zijn: vragenlijsten, rollenspel, gezinsspel, werken met duplo, ...

Dit alles kan in de vorm van volgende therapieën:

 

Individuele therapie

In deze therapie is het de bedoeling om samen met jou het verhaal te verbreden,
tussen de lijnen door te lezen en te proberen een rode draad te vinden.
Dit geeft als doel nieuwe inzichten in
zichzelf te bieden en zo opener,
vrijer en beter te kunnen functioneren.

Het is belangrijk om stil te staan bij je eigen problemen, krachten. 
Samen zoeken we waarom het zo is gekomen, wat er aan vernaderd kan worden,
wie daaraan kan helpen.

 

Deze therapie kan ook bij jongeren gebruikt worden.

 

Familietherapie

Soms is het belangrijk voor jou om gesprekken te doen met een belangrijke derde in je omgeving.
Dit kan gaan over een partner, kind of ouder.
Deze gesprekken kunnen een motor zijn tot nieuwe inzichten, veranderende relaties, ...

 

Relatietherapie

Er is een mogelijkheid om als koppel samen in de therapie te stappen
en zo te werken rond nieuwe inzichten.

Sinds 2022 ben ik ook SCHIP-behandelaar.
De SCHIP-aanpak is een herstelmodel. Het brengt verandering
in de verstoorde relatie bij de (ex-)partners. 
De aanpak van dit postrelationeel rouwtraject verloopt in 5 fasen:

     - Samenkomen

     - Conflict en verlies verheldering

     - Helpend horen

     - Integratie

     - Partners in ouderschap

 

Voor meer informatie over de SCHIP-aanpak, verwijs ik u graag door naar de folder.

verbindend beeld.jpg
familie.jpg
bottom of page